Informix (IBM)

9. apríla 2024
Informix integration with 100+ Apps

Informix  je ďalší vynikajúci nástroj na migráciu údajov vyvinutý spoločnosťou IBM na presun údajov z jednej databázy IBM do druhej. Primárne sa zameriava na homogénne migrácie dát a je vhodný pre relačné, objektovo-relačné a dimenzionálne databázy. Okrem toho je Informix vysokorýchlostná a flexibilná databáza, ktorá sa dá ľahko integrovať s SQL, NoSQL alebo JSON a priestorovými údajmi. Funguje veľmi dobre od podnikového skladu až po samostatnú aplikáciu Informix.

Pre Informix sú k dispozícii štyri hlavné cenové plány – malé, stredné, veľké a mimoriadne veľké. Ceny sa však líšia v závislosti od regiónu a každý plán vám ponúkne rôzne funkcie.

Výhody:

  • Vysoko škálovateľné a veľmi jednoduché na údržbu pre začiatočníkov.
  • Podporuje migráciu databáz medzi rôznymi operačnými systémami.
  • Uľahčuje migráciu údajov z jedného servera na druhý.
  • Má jednu z najlepších techník replikácie údajov.

Zápory:

  • Nemá plnú podporu IBM, hoci je to ich produkt.
  • Je veľmi ťažké nájsť chýbajúcu funkciu.
  • Pravidelne neaktualizuje svoje funkcie.
  • Veľmi zložitá cenová politika.